de

适配器

用于阀门中轴和执行机构中轴间的转换, 可提供四方形和八角形选项, 材质有不锈钢和烧结钢两种选项。

 

           

 

以下尺寸都备有现货库存, 四边形系列:
 
不锈钢材质
(外四边尺寸 - 内四边尺寸 - 长度,单位mm)
11 - 08 - 11 // 订货型号: ADH1108E
11 - 09 - 11 // 订货型号: ADH1109E
14 - 08 - 18 // 订货型号: ADH1408E18
14 - 09 - 16 // 订货型号: ADH1409E16
14 - 10 - 14 // 订货型号: ADH1410E
14 - 11 - 14 // 订货型号: ADH1411E
14 - 12 - 16 // 订货型号: ADH1412E
17 - 11 - 17 // 订货型号: ADH1711E
17 - 12 - 17 // 订货型号: ADH1712E
17 - 14 - 17 // 订货型号: ADH1714E
22 - 14 - 17 // 订货型号: ADH2214E17
22 - 17 - 22 // 订货型号: ADH2217E22
27 - 22 - 27 // 订货型号: ADH2722E
36 - 27 - 36 // 订货型号: ADH3627E
烧结钢材质 (蒸汽处理)
(外四边尺寸 - 内四边尺寸 - 长度, 单位mm)
 
11 - 09 - 11 // 订货型号: ADH1109D11
14 - 10 - 16 // 订货型号 ADH1410D16
14 - 11 - 14 // 订货型号: ADH1411D14
14 - 12 - 16 // 订货型号: ADH1412D16
17 - 11 - 17 // 订货型号: ADH1711D17
17 - 12 - 17 // 订货型号: ADH1712D17
22 - 17 - 22 // 订货型号: ADH2217D22
27 - 22 - 27 // 订货型号: ADH2722D27
36 - 27 - 36 // 订货型号: ADH3627D
36 - 27 - 36 // 订货型号: ADH3630D3640
(内对角线 40,4 mm)

 

 

 

 

 

以下尺寸备有现货库存, 外八角形系列:

不锈钢材质
(外四边形尺寸 - 内四边形尺寸 - 长度, 单位mm)
11 - 09 - 13 // 订货型号: AH11S09E13
14 - 09 - 16 // 订货型号: AH14S09E16
14 - 11 - 16 // 订货型号: AH14S11E16
17 - 11 - 20 // 订货型号: AH17S11E20
17 - 12 - 20 // 订货型号: AH17S12E20
17 - 14 - 20 // 订货型号: AH17S14E20
22 - 17 - 31 // 订货型号: AH22S17E31
27 - 22 - 39 // 订货型号: AH27S22E39

 

 其他尺寸要求, 请与我们联系和咨询。